Program

I år en dag om metallåtervinning, skrot och WEEE!

22 november är det åter dags för Recyclingdagen Stockholm. Denna gång breddas programmet som förutom metallåtervin-ning och skrothantering också kommer att handla om el- och elektronikavfall och -återvinning. Under dagen blir det inspel från såväl forskarvärlden som näringslivet och branschorganisationer och detta i en för dagen ny form. Ett antal ämnen och fråge-ställningar kommer att avhandlas i olika block med paneldiskussioner efter varje.

Session 1:

WEEE, återvinning av el- och elektronikavfall

Session 2:

Metallutvinning och –återvinning ur gruvavfall

Session 3:

Teknik och utrustning för återvinning av metaller

Session 4:

Hur påverkar omställningen till elfordon framtidens återvinning?

Session 5:

Skrothantering och omvärlden