Program

 

Trender som driver avfallshantering och återvinning.

Eldrivna fordon, uppkopplad utrustning för avfallsinsamling, automatisering, digitalisering, artificiell intelligens, nya affärsmodeller, förebyggande av avfall. De aktuella trenderna inom avfall och återvinning är många och inte sällan drivna av ny teknik.


Se fullständigt program här!

Tisdagen 14 maj

08.00 – 09.00 Registrering

09.00 – 09.05 Välkommen.

Peter Olofsson

09.05 – 09.20 Inledningsanförande.

Johan Vesterlund, ordförande miljönämnden Helsingborg

09.20 – 09.50 Är det bra att panta?

Sara Bergendorff och Carita Classon, Returpack/Pantamera

09.50 – 10.05 Resurser i sikte!

I början av maj öppnas en utlysning av medel för utveckling och demonstration av teknik och metoder för avfallshantering och återvinning.

Johan Felix, RE:Source

10.05 – 10.35 Kaffe med utställning

10.35 – 11.05 Ny teknik driver sopbilar

André Lagendijk, GeesinkNorba (presentation på engelska)

11.05 – 11.35 Prisbelönt robot sorterar avfall

Fredrik Brandt, OP Teknik

11.35 – 12.05 Inventera för återbruk i praktiken

Maria Ahlm, IVL Svenska Miljöinstitutet och Per Håkansson, Kompanjonen

12.05 – 13.15 Lunch med utställning

13.15 – 14.15 Avfallshämtning On Demand

Uppkopplade kärl gör det möjligt

Tom Johansen, Bintel

Kundstyrd tömning, vad leder det till?

Björn Jacobsson, NSR

Nätverket, Stadshubben en förutsättning

Johan Nyström, Öresundskraft

14.15 – 15.00 Teknikspaning

Fram- och samtidens teknik från några aktörer i urval. Bland annat Bin-e, en självsorterande återvinningsstation (presenteras av Cem Eyrigit, Smartbins), och teknik för sortering av torra fraktioner och svart plast (presentation på engelska av Giovanni Scarcelli, Pellenc)

15.00 – 15.30 Kaffe med utställning

15.30 – 16.00 Återvinning av plast ur organiskt avfall

Kenneth Kaasgaard, Ragn-Sells Danmark

16.00 – 16.30 Kemikalierna i återvunnet material - hur får vi cirkulär ekonomi att fungera?

Theresa Kjell, policy advisor, ChemSec

16.30 – 17.00 Den cirkulära ekonomin från idé till praktik: Möjligheter och problem

Hervé Corvellec, professor Institutionen för tjänstevetenskap, Lunds Universitet