Program

 NYTT INSAMLINGSSYSTEM • TEXTIL • PLAST

Den 14 maj är det åter dags för Recyclingdagen i
Helsingborg. Den här gången håller vi till på Olympia,
till vardags hemmaarena för allsvenska HIF. Ämnena
för dagen blir huvudsakligen tre, nämligen:
Nytt system för insamling av förpackningar
och tidningar
Vad kommer förändringarna som ska ge alla möjlighet till
bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar att
innebära i praktiken? Med hjälp av företrädare för olika
aktörer på området tar vi pulsen på denna heta fråga.
Textilåtervinning
Producentansvar för textil utreds, teknik för ”fiber till
fiber”-återvinning utvecklas i snabb takt och intresset för
second hand och återanvändning av textil bara ökar. Vi
kommer att ta upp och belysa de flesta aspekter av detta
högintressanta område.
Plasten
Skatt på plastpåsar, utfasning av engångsprodukter,
avfallsförbrännare som inte vill ha plasten i sitt bränsle,
plast är ”under attack” från många håll. Samtidigt ökar
insatserna för en ökad insamling och återvinning av plast.
Vi tar tempen på plastfrågan med inspel från myndigheter,
branschaktörer och forskningen.

Följ programmet här