Program

Plastens roll i den cirkulära ekonomin

08.50 Inledning
Peter Olofsson, chefredaktör Recycling 
Inledningstal
Anders Lundström, ordförande miljönämnden i Helsingborg
09.00 Hållbar plastanvändning – vägen dit 
Utredningen hållbara plastmaterial ska vara klar till årsskiftet, hur långt har de kommit och vad är de stora frågorna
Regeringen utsåg i höstas Åsa Stenmarck, IVL, till särskild utredare med uppdraget att se över möjligheterna att minska de negativa miljöeffekterna från plast. Vad har framkommit hittills?
Åsa Stenmarck
9.30 100 % återvinning i ett plastreturraffinaderi
Hållbar Kemi 2030 är ett samarbetsprojekt mellan fem kemiföretag i Stenungsund. De fem strävar efter en gemensam hållbarhetsvision, där Stenungsund kommer utgöra ett nav för produktion av hållbara kemiprodukter med förnybara och återvunna råvaror som bas. Ett nytt sätt att återvinna plast är att i ett plastreturraffinaderi kemiskt återvinna insatskemikalier med samma kvalitet som jungfruliga kemikalier. Ett plastreturraff kan vara den storskaliga lösning som sluter plastens kretslopp med målet att nå 100 % återvinning.
Elin Hermansson, projektledare Hållbar Kemi 2030
9.50 IKEA och cirkulär ekonomi
Hur får man ut både miljönytta och ekonomiska resultat genom att vara resurseffektiv?
Per Stoltz, Global Resources and Waste Manager, IKEA

10.10 Kaffe

10.40 Att förebygga avfall – det går och det lönar sig
Det finns många anledningar att förebygga avfall; av miljöskäl, för att reglerna säger att vi ska, för att vi vill minska kostnaderna eller för att få en bättre arbetsmiljö. En ”snabbkurs” i att förebygga avfall och vilka vinster det kan ge.
Åsa Hagelin, Rådgivare för förebyggande och återanvändning, Avfall Sverige
11.00 Demonstration av en IT-plattform för handel med återvunnen plast
Sammy-Sebastian Tawakkolli och Johannes Schill, systemutvecklare
11.30 Ny kvalitetsstandard för återvunnen plast
Standardisering ger skjuts till den cirkulära ekonomin.
Ulf Haraldsson och Johan Dahlgren, SIS Swedish Standards Institute
 

12.00 Lunch

13.00 Dags att cirkulera plasten!
Stora värden går till spillo för att vi inte ser återvunnen plast som en värdefull råvara. Att bibehålla mer av materialets värde är en stor industriell och ekonomisk möjlighet för Sverige och en attraktiv vision.
Lina Bergström, VD Återvinningsindustrierna
13.20 Automatiserad sortering av återvunnen plast
Effektivare sortering av olika plastfraktioner med automatisering – sensorer en del av lösningen.
Fredrik Moberg, VD, Mobergs Produktkontroll
13.40 Avfallsförebyggande handlar inte om avfall, utan om effektiv produktion och genomtänkt konsumtion
En sammanfattning av de viktigaste lärdomarna från forsknings¬projektet ”Från avfallshantering till avfallsförebyggande”. Projektets syfte har varit att identifiera och förklara svårigheterna med att förverkliga de avfallsförebyggande politiska målen.
Professor Hervé Corvellec, Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet
14.10 Bioplast, mycket mer än bara biologiskt nedbrytbart
När man pratar om bioplast tenderar man att fokusera på miljöaspekterna, som att det är gjort på förnybar råvara, samt att det är nedbrytbart och komposterbart. Men vissa bioplaster erbjuder mycket fler fördelar än så.
Åke Rosén, grundare Gaia BioMaterials

14.30 Kaffe

15.00 Storsatsning på plaståtervinning
Nästa år startas Europas modernaste anläggning för sortering och återvinning av plastförpackningar i Motala.
Kent Carlsson, VD Förpacknings- och tidningsinsamlingen
15.20 Att förvandla ”skräp” till unik råvara och skapa konkurrensfördelar i en hårt konkurrensutsatt bransch.
Hör om Tretorns resa med initiativet Eco Essentials där företaget ställt om sin syn på vad som vanligtvis anses vara skräp men som nu istället värderas som unika resurser. Fredrik Ekström, Marknads och kommunikationschef samt ansvarig för hållbarhetsfrågor, berätta om företagets resa med Left Over Project, Ghost Net Project och Oceans Shell och hur de genom värdestyrd produktutveckling med återvinning i fokus skapat konkurrens fördelar på marknaden och byggt intern stolthet i hela sin organisation.
Fredrik Ekström, kommunikationschef Tretorn Europa
15.40 På gång inom plaståtervinning                                                              
Det sker mycket spännande forskning inom plaståtervinning. Hör om hur tex. PET kan återvinnas genom depolymerisering och om hur man gör en såpaflaska av 100% återvunnen konsumentplast.                                                                
Henrik Oxfall, gruppchef polymera material, Swerea IVF
16.00 Ett år som "Årets sopa", vad har det inneburit?
Inom Vera Park jobbas det mycket med plast och innovationer, inte bara av Gaia Biomaterials, utan också med innovationsbolaget iTunnan som tar fram olika källsorteringslösningar, TMR som tagit fram kompositsliprar från plastavfall och som nu Jernhusen köpt, dessutom har NSR i ett hållbarhetssamarbete med ishockeyklubben Rögle tagit fram ett hållbarhetsavtal som handlar om en rad olika miljöprojekt, bland annat upcycling av hockeyskydd. 2017 utsåg NSR plastförpackningen till Årets Sopa, varför det och vad har hänt så här ett år efteråt?
Martin Dyberg, strategisk kommunikatör NSR/Vera Park
16.30 Vad innebär EU:s plaststrategi och vad gör plastbranschen                         
I januari presenterade EU-kommissionen sin strategi för plast i en cirkulär ekonomi. Plastbranschen välkomnar att strategin har fokus på innovation, konkurrenskraft och
arbetstillfällen i Europa. Vad innebär strategin och hur påverkar den återvinningen i Sverige? För att visa hur plastbranschen ska bidra har två omfattande åtaganden
gjorts.   
Lena Lundberg, ansvarig plastråvarufrågor, IKEM
16.50 Avslutande paneldiskussion med ett antal avdagens föreläsare
Diskussionen leda av Nazdaneh Yarahmdi, RISE och handlar om bland annat bionedbrytbara plaster och deras roll i en cirkulär ekonomi.

Ladda ner hela programmet som pdf-fil