Program

Trender inom avfalls- hantering och återvinning

Eldrivna fordon, uppkopplad utrustning för avfallsinsamling, automatisering/

sortering, digitalisering, artificiell intelligens, nya affärsmodeller, förebyggande av avfall. De aktuella trenderna inom avfall och återvinning är många och inte sällan drivna av ny teknik.

Det tar vi fasta på den 14 maj då Recyclingdagen 2019 går av stapeln, traditions- enligt i Helsingborg. Under dagen kommer ett antal aktuella exempel från många områden att presenteras. Detaljplaneringen av programmet pågår som bäst, men boka redan nu in den 14 maj i kalendern.

Är det bra att panta? Avfallshämtning on-demandPeter Olofsson, Chefredaktör Recycling
peter.olofsson@nordiskemedier.se