Bli partner

Vill du bli partner eller ställa ut på Recyclingdagen 2018? Kontakta mig för mer information.


Jerker Evaldsson
Mediechef
070 975 99 40
jerker.evaldsson@nordiskemedier.se