Peter Olofsson

Moderator Recyclingdagen Stockholm 18 april
Chefredaktör Recycling
Klas Nilsson

Head of Strategic & Operational Procurement
H2GreenSteel
Ellen Einebrandt

VD
Återvinningsindustrierna
Karin Broberg

Professor i miljömedicin
Lunds Universitet

Daniel Berlin

Handläggare på Kretsloppsavdelningen
Naturvårdsverket
Cecila Wästerlid

Projektledare
Research Institute of Sweden, RISE
Jonas Torstensson

VD / Designchef
Torstensson Art & Design
Elinor Feuer

Med flera
Svenska Järn

Arne Larsson

Strategy and Partnerships
Cyclife Sweden
Håkan Lindsjö

Head of Decommissioning
Barsebäck Kraft AB
Felix Lindberg

VD
Lindberg & Son