Vill du bli partner eller ställa ut på Recyclingdagen Helsingborg 2024?

För mer information, kontakta:Jerker Evaldsson, Mediechef

070 975 99 40
jerker.evaldsson@nordiskemedier.se


Lena Jacobs, Mediasäljare

073 682 53 19
lena.jacobs@nordiskemedier.se

Allmänna bestämmelser event - ladda ner pdf här