Välkommen till Recyclingdagen Stockholm

Tema för dagen: Metall- och skrotåtervinning

 

Recyclingdagen Stockholm gör comeback!
Efter några års uppehåll återkommer nu Recyclingdagen Stockholm. Den 18 april arrangerar vi, med stöd från branschorganisationerna Svenska Järn och Återvinningsindustrin, en endagskonferens vars övergripande tema kommer att handla om metall- och skrotåtervinning, i vilket vi även kommer att flika in dagsaktuella och angelägna frågeställningar och exempel gällande återvinning av batterier, elektronik och solcellspaneler.

Bakgrunden till att vi nu åter satsar på en sådan här konferens är att tillgången på bland annat sällsynta jordartsmetaller blivit en högaktuell fråga i ljuset av såväl pandemin som kriget i Ukraina, samtidigt som samhället förbereder sig på en grön omställning som kommer att öka efterfrågan på såväl dessa som andra, mer konventionella metaller. Inte minst kommer omställningen inom svensk järn- och stålindustri att påtagligt påverka marknaden för stålskrot. Vi står sannolikt också inför en veritabel våg av uttjänta solcellspaneler som ska tas om hand, och samtidigt sker kraftfulla satsningar på återvinning av elfordonsbatterier såväl i Sverige som i omvärlden. Hur övergången till elfordon påverkar bildemontering och -återvinning är också en högintressant fråga. Allt detta har vi ambitionen att belysa under dagen.


Recyclingdagen Stockholm

Datum:
18 april
Plats:
Brygghuset, Norrtullsgatan 12 N, Odenplan, Stockholm Google Maps 

Samarbetspartners

Mediapartner

Partners