Program Stockholm 18 april:

08:15 - Registrering
 

08:55 - Välkommen! Peter Olofsson, Chefredaktör, Recycling

09:00 - Vår plan för omställning till grönt stål - hållbart och cirkulärt
Klas Nilsson, Head of Strategic & Operational Procurement på H2GreenSteel
.

09:30 - Skrotpriset är kanariefågeln i konjunkturcykeln – Hur sjunger den?
Felix Lindberg, VD, Lindberg & Son

10:00 - Förmiddagsfika

10:30 - Stor potential för återvinning av kritiska råmaterial
Ellen Einebrant, VD, Återvinningsindustrierna

11:00 - Hur man återvinner ett kärnkraftverk
Arne Larsson, Strategy and Partnerships ,Cyclife Sweden & Håkan Lindsjö, Head of Decommissioning på Barsebäck Kraft AB

11:30 - GreenMetalWaste: Hållbar arbetsmiljö vid återvinning av metaller
Karin Broberg, Professor i miljömedicin vid Karolinska institutet.


12:00 - Lunch

13:10 -
Svenska Järn, nätverket för framtidens sekundära råvara

Elinor Feuer, Svenska Järn samt Oskar Stavrén på Kuusakoski,  Pär Sandberg på Croniment & Caroline Nilsson Axelsson på Insight By Caroline AB.


13:40 - Ska vi återvinna solpaneler i Sverige? 

Cecilia Wästerlid, Projektledare Research Institute of Sweden, RISE

14:10 - Eftermiddagsfika

14:40 - EU-lagstiftning inom ekonomi för kritiska råvaror i batterier, elbilar och 
Elektronik
Daniel Berlin, Handläggare på Kretsloppsavdelningen, Naturvårdsverket

15.10 - Konst av skrot? Inte så konstigt
Jonas Torstensson, Torstensson Art & Design

15.35 - Avslutning!
Peter Olofsson, Recycling 
Med reservation för förändringar.

  Anmäl dig här!