Vill du bli partner eller ställa ut på Recyclingdagen 2023?

För mer information, kontakta:


Jerker Evaldsson, Mediechef
070 975 99 40
jerker.evaldsson@nordiskemedier.se
Lena Jacobs, Mediasäljare
073 682 53 19
lena.jacobs@nordiskemedier.se
Allmänna bestämmelser event - ladda ner pdf här