RECYCLINGDAGEN 2019

27 november | World Trade Center | Stockholm

En heldagskonferens där vi tar pulsen på samtid och framtid när det gäller skrothantering, metall- och el/elektronikåtervinning!

 

27 november är det åter dags för Recyclingdagen Stockholm. Då ägnar vi en heldagskonferens åt att presentera det senaste när det gäller metall- och skrotåtervinning samt WEEE (el- och elektronikavfall).

Arbetet med att ställa samman programmet är inne i ett intensivt skede och vi har ambitionen att göra nedslag i många aktuella ämnen. Till exempel vad pågående handelskrig och tulldiskussioner mellan Kina och USA samt EU kommer att innebära på marknaden för återvunna metaller och även vad den nu allt snabbare övergången från fossilt drivna fordon till eldrivna diton får för marknadseffekter.

Ett inslag som redan är klart gäller just elfordon. Det handlar om Fortum Waste Solutions som utvecklat en hydrometallurgisk metod för återvinning av elbilsbatterier. Metoden gör det möjligt att återvinna så mycket som 80 % av batteriernas totala vikt. Enligt företagets egna beräkningar innebär användning av återvunna material istället för jungfruliga vid batteritillverkning att upp emot 90 % av koldioxidutsläppen kan elimineras.

 

 

Om detta och mycket annat kan du höra på konferensen den 27 november. Så tveka inte utan anmäl dig redan idag!

 

Peter Olofsson,
chefredaktör Recycling

Anmäl dig här!

World Trade Center | Stockholm

Datum: 08:00
Tid: 17:00
Plats: Klarabergsviadukten 70


Utvalda talare