RECYCLINGDAGEN 2018

Plastens roll i den cirkulära ekonomin

Ständigt denna plast…

Ingen har väl kunnat undgå att plast är aktuellt. Är det inte plast i haven, så är det plast som förbränns istället för att återvinnas, eller på oklara sätt kommit på villovägar efter att ha samlats in, eller plast som inte samlats in fast den borde. Och så vidare. Oftast handlar det om någon form av problem, mer sällan om lösningar.

Visst finns det problem, exempelvis att åtskilliga plastprodukter används i onödigt stor utsträckning. Men, lösningar och idéer finns också. Hela frågan kring plast, med användning, insamling, återvinning, bioplaster och annat, kommer vi att ägna Recyclingdagen på Konserthuset i Helsingborg åt. Du finner programmet här intill.

ANMÄL DITT DELTAGANDE REDAN IDAG!


Vi ses den 26 april!
Peter Olofsson


Läs hela programmet här

Konserthuset

Datum: 26 april
Tid: 09.00 - 17.00
Plats: Roskildegatan,1 Helsingborg


Anmälan