RECYCLINGDAGEN 2018

Plastens roll i den cirkulära ekonomin

Ett axplock ur agendan på årets Recyclingdag

- Regeringen utreder plasten – lyssna på särskilda utredaren Åsa Stenmarck IVL

- Är det värt avfallet?-Kommer du att ställas inför denna fråga i framtiden?

- Professor Hervé Corvellec presenterar slutsatser ifrån projektet ”Från avfallshantering till Avfallsförebyggande”

- Innovativ återvinning! Skapa mervärde med återvinning. Hör mer om Tretorns hålbarhetssatning med 50% återvunnet material i alla tillverkade kläder. Fredrik Ekström, kommunikationschef, Tretorn Europa berättar mer.

- Plastreturraff sluter loopen! Elin Hermansson ifrån Hållbar Kemi 2030 berättar om tankarna om storskalighet i Stenungsund

Konserthuset

Datum: 26 april
Tid: 09.00 - 17.00
Plats: Roskildegatan,1 Helsingborg


Anmälan