PROGRAM

Ur programmet:

Programmet uppdateras kontinuerligt

”På scenen”-intervju med NSRs vd Ulf Molén
Nordvästra Skånes Renhållning, NSR, har varit med som Recyclingdagens huvudpartner från start.

Ett gemensamt avfallssymbolsystem
Branschorganisationen Avfall Sverige har lett ett samnordiskt projekt med syftet att få fram ett gemensamt system för symboler i samband med avfallshantering och
-sortering. Jon Nilsson-Djerf, Avfall Sverige, presenterar erfarenheterna så här långt.

Satsning på biokol
NSR uppför en anläggning för att framställa biokol ur trädgårdsavfall.

Textilåtervinning
Startskottet har gått och loppet pågår för fullt. Hur ska textil- och modeindustrin bli hållbar och hur skapas en fungerande återvinning av kläder och andra textilier? En samling namnkunniga talare ger sin syn på detta:

Producentansvar för textil.
Birgitta Losman vid Borås högskola har utrett producentansvar för textil på regeringens uppdrag, en utredning som överlämnades i vintras. 2024 är det meningen att producentansvaret ska börja gälla.

Hur vi gör mode cirkulärt - i stor skala
Ylva Stjernquist är Supply Chain Manager på Renewcell, ett svenskt textilåtervinningsföretag. Hon presenterar företaget, deras nya fabrik i Sundsvall och det arbete som bedrivs för att säkra 70 000 ton textilavfall varje år.

SIPTex, automatiserad sortering av textil.
I Malmö invigdes för ungefär ett år sedan världens första storskaliga anläggning för automatiserad sortering av textil efter fibertyp och färg. Sedan några månader levererar man nu material till textilåtervinnare. Föredragshållare meddelas senare.

Vi avslutar blocket om textilåtervinning med en paneldiskussion under ledning av Recyclings chefredaktör Peter Olofsson.

Plaståtervinning
Plastfrågan är ständigt aktuell. Insamling och återvinning av plast ska öka, engångsprodukter fasas ut samtidigt som många plastprodukter i sin nuvarande utformning inte alls lämpar sig för materialåtervinning. Men, vi ser också många exempel på producenter som nu ökar sin användning av återvunnen plast.

Eftersortering av restavfall ökar materialåtervinning
När alla andra gjort sitt, går det ändå att göra lite till! I Märsta har SÖRAB och Stockholm Exergi upprättat landets första eftersorteringsanläggning för restavfall. Här skiljs plast, metall och matavfall i gröna påsar ut från resten med hjälp av NIR-teknik. Hör Stellan Höglund, SÖRABs platschef på Brista Eftersorteringsanläggning, berätta om processen och målen med den.

Ett plastreturraffinaderi för kemisk återvinning av plast
Idag materialåtervinns endast 16 % av plastavfallet i Sverige. Kemisk återvinning är en viktig möjliggörare för att materialåtervinna mer plast och i stor skala sluta loopen.
I Borealis Plastreturraffinaderi som planeras i Stenungsund kan plastavfall, som idag går till förbränning, återvinnas för produktion av eten och nya kemiprodukter. Hör Elin Hermansson presentera projektet närmare.

Färre plaster, mer återvinning
Om plasttillverkarna skulle kunna enas om ett mindre antal plaster skulle återvinningsvärdet öka och användningen av återvunna plaster underlättas. Det i sin tur skulle kunna leda till stora ekonomiska och miljömässiga vinster. Det är grunden till projektet Unity vid Linköpings universitet. Projektledaren Mattias Lindahl presenterar projektet närmare.

Europas modernaste plaståtervinning
I Ängelholm planeras vad som betecknats som Europas modernaste anläggning för återvinning av plastförpackningar. Bakom anläggningen står TMR och på Recyclingdagen kommer de att presentera planerna närmare. Föredragshållare meddelas senare.

Blocket om plaståtervinning avslutas med en paneldiskussion ledd av chefredaktör Peter Olofsson