Studiebesök på NSR/Verapark dagen före Recyclingdagen

Recyclingdagens huvudpartner NSR/Verapark erbjuder möjlighet till intressanta studiebesök den 23 september, alltså dagen före konferensen. Programmet ser ut som följer:

12.50 Buss avgår från Helsingborgs centrum.

13.00 - 15.30 ca

  • Visning av PFAS-anläggningen för rening av lakvatten inne på NSR:s Filbornaanläggning.

  • Besök hos Bonbio som bedriver cirkulär salladsodling i containrar baserat på matavfallsrester från Bionds biogastillverkning.

  • Besök hos Bintel som berättar om projektet med ”Avfallstömning on demand”.

  • En presentation av vad Verapark är och hur man arbetar. De tre sista punkterna sker på adressen Välavägen 198, där Bonbios container är placerad och där Verapark har sitt kontor.

15.30 Buss går tillbaka till Helsingborgs centrum

Deltagande i studiebesöken är kostnadsfritt! Du anmäler dig här