14 MAJ 2020 | OLYMPIA | HELSINGBORG

Trender som formar framtiden inom avfallshantering och återvinning!

NYTT INSAMLINGSSYSTEM • TEXTIL • PLAST



Den 14 maj är det åter dags för Recyclingdagen i Helsingborg. Den här gången håller vi till på Olympia, till vardags hemmaarena för allsvenska HIF. Ämnena för dagen blir huvudsakligen tre, nämligen:




Nytt system för insamling av förpackningar och tidningar
Vad kommer förändringarna som ska ge alla möjlighet till bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar att innebära i praktiken? Med hjälp av företrädare för olika aktörer på området tar vi pulsen på denna heta fråga.


Textilåtervinning
Producentansvar för textil utreds, teknik för ”fiber till fiber”-återvinning utvecklas i snabb takt och intresset för second hand och återanvändning av textil bara ökar. Vi kommer att ta upp och belysa de flesta aspekter av detta högintressanta område.


Plasten
Skatt på plastpåsar, utfasning av engångsprodukter, avfallsförbrännare som inte vill ha plasten i sitt bränsle, plast är ”under attack” från många håll. Samtidigt ökar insatserna för en ökad insamling och återvinning av plast. Vi tar tempen på plastfrågan med inspel från myndigheter, branschaktörer och forskningen.



Vi ses den 14 maj!
Peter Olofsson


Bistro 1907

Datum: 2020-05-14
Tid: 09:00
Plats: Filbornavägen 5, Helsingborg
Pris: 2195 exkl.moms


Anmälan

Arrangör

Huvudpartner

Partner