Inställt!

Mot bakgrund av att Folkhälsomyndighetens riktlinjer fortsatt säger att man inte får hålla arrangemang med fler än 50 deltagare har vi på tidningen Recycling tvingats att fatta det tunga beslutet att ställa in Recyclingdagen. Från början skulle konferensen arrangerats i maj, men då det inte gick siktade vi istället på att genomföra den 24 september. Nu står det alltså klart att inte heller det är möjligt och därmed återstår dessvärre inga andra alternativ än att ställa in.

För oss på Recycling och Nordiske Medier som arrangör är säkerhet och hälsa för besökare, utställare, partners och medarbetare av högsta prioritet. Vi följer noggrant rekommendationer och instruktioner från Folkhälsomyndigheten och gör vad vi kan för att följa dessa.24 SEPTEMBER | OLYMPIA | HELSINGBORG

Trender som formar framtiden inom avfallshantering och återvinning!

NYTT INSAMLINGSSYSTEM • TEXTIL • PLASTDen 24 september är det åter dags för Recyclingdagen i Helsingborg. Den här gången håller vi till på Olympia, till vardags hemmaarena för allsvenska HIF. Ämnena för dagen blir huvudsakligen tre, nämligen:
Nytt system för insamling av förpackningar och tidningar
Vad kommer förändringarna som ska ge alla möjlighet till bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar att innebära i praktiken? Med hjälp av företrädare för olika aktörer på området tar vi pulsen på denna heta fråga.


Textilåtervinning
Producentansvar för textil utreds, teknik för ”fiber till fiber”-återvinning utvecklas i snabb takt och intresset för second hand och återanvändning av textil bara ökar. Vi kommer att ta upp och belysa de flesta aspekter av detta högintressanta område.


Plasten
Skatt på plastpåsar, utfasning av engångsprodukter, avfallsförbrännare som inte vill ha plasten i sitt bränsle, plast är ”under attack” från många håll. Samtidigt ökar insatserna för en ökad insamling och återvinning av plast. Vi tar tempen på plastfrågan med inspel från myndigheter, branschaktörer och forskningen.Vi ses den 24 september!
Peter Olofsson

Studiebesök på NSR/Verapark dagen före Recyclingdagen

Recyclingdagens huvudpartner NSR/Verapark erbjuder möjlighet till intressanta studiebesök den 23 september, alltså dagen före konferensen. Programmet ser ut som följer:

12.50 Buss avgår från Helsingborgs centrum.

13.00 - 15.30 ca

  • Visning av PFAS-anläggningen för rening av lakvatten inne på NSR:s Filbornaanläggning.

  • Besök hos Bonbio som bedriver cirkulär salladsodling i containrar baserat på matavfallsrester från Bionds biogastillverkning.

  • Besök hos Bintel som berättar om projektet med ”Avfallstömning on demand”.

  • En presentation av vad Verapark är och hur man arbetar. De tre sista punkterna sker på adressen Välavägen 198, där Bonbios container är placerad och där Verapark har sitt kontor.

15.30 Buss går tillbaka till Helsingborgs centrum

Deltagande i studiebesöken är kostnadsfritt! Du anmäler dig här


Coronaviruset: Försiktighetsåtgärder vidtagna av arrangören

För våra besökare, utställare, partners och medarbetare är säkerhet och hälsa av högsta prioritet. Vi följer nogsamt och möter rekommendationer och instruktioner från Folkhälsomyndigheten. För att begränsa spridningen av coronaviruset covid-19 och skydda alla medverkande på våra event har vi beslutat att införa försiktighetsåtgärder. Deltagare som har vistats i högriskområden för spridning av coronaviruset covid-19 får inte närvara på konferensen om den hålls inom 14 dagar efter hemkomsten. För information, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Bistro 1907

Datum: 2020-05-14
Tid: 09:00
Plats: Filbornavägen 5, Helsingborg
Pris: 2195 exkl.moms


Anmälan

Utvalda talare

Arrangör

Huvudpartner

Partner